Yıllarca bize Türkçecilik adına uydurukçacılığı dayatıp bizi başka Türk halkları ile anlaşamaz kıldılar. Şimdi yaraları sarma, kardeşlerimize yaklaşma zamanı.

‘Uydurukça değil Türkçe‘ ifadesinin düşündürmesi

Soz düzenlenme tarihi:

"Uydurukça değil Türkçe!" ifadesi iki zıt kesime birden olan bir tepkidir. Bir tarafta Türkçeleştirme çalışmalarına hep karşı gelmiş, Türkçesine Arapçayı yeğ gören, ve gerçek Türkçe sözleri uydurukça diye yaftalayan Osmanlıca hayranları vardır. Öbür kesimde ise masa başında söz uyduran, diğer Türk dillerinde kullanılan sözleri görmezden gelen, Osmanlıca hayranlarının Türkçeleştirmeye olan tepkilerini adeta haklı çıkaran "öz Türkçeciler" vardır. "Uydurukça değil Türkçe!" diyerek hem bu Osmanlıca hayranlarına bizim sunduğumuz sözlerin masa başında uydurulmadığı, dolayısıyla bize yapılan uydurukça suçlamalarının haksız olacağını, hem de sözde Türkçeci "öz Türkçecilere" Türkçeleştirme için kafadan söz uydurmak zorunda olunmadığı, ve onların Türk dillerini görmezden gelerek Türkçeyi diriltme hezeyanlarının her Türkçeci tarafından da hoş görülmediği mesajını vermekteyiz.