Yıllarca bize Türkçecilik adına uydurukçacılığı dayatıp bizi başka Türk halkları ile anlaşamaz kıldılar. Şimdi yaraları sarma, kardeşlerimize yaklaşma zamanı.

Betimizde yararlanılan kimi kaynaklar

Soz düzenlenme tarihi:

Tordaki Sözlükler

Basılmış Kitaplar