Yıllarca bize Türkçecilik adına uydurukçacılığı dayatıp bizi başka Türk halkları ile anlaşamaz kıldılar. Şimdi yaraları sarma, kardeşlerimize yaklaşma zamanı.

Us yerine es demenin gerekliliği

Soz düzenlenme tarihi:

Es sözü de, Us sözü de eski Türkçede vardır. Es sözü Anadoluda, Us da Türkistanda ölmüştür. Ancak us sözü eski Türkçede akıl anlamı ile kullanılmışsa da, es sözü ile anlamdaşsa da, us sözünün kendisi Anadoluda da ölüdür ve sadece us sözünden türeyen uslu ve uslanmak dilde yaşamaktadır. Onlar da us sözünün asli manasını yansıtmaz. Uslu sözü akıllı, uslanmak da akıllanmak manasında kullanılmaz.

Uslu Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı anlamı ile kullanılır. Uslanmak akıllanmak değildir, yadırganan, ayıplanan davranışlardan vazgeçmek, davranışlarına düzen vermektir. Us sözü Türkçede uydurmacılar tarafından özellikle eski Türkçeden hortlatılmak istenmektedir.

Oysa es sözü Türkistanda hala akıl anlamındadır. Esli, Essiz, Eslemek, Esletmek, Esletme, Esirimek, Esirik, Eskermek, Eskertmek, Eskerti, Eskertkiç gibi onlarca türevi de yine akıl ve ilgili anlamları ile Türkistanda cap canlıdır.

Türk Dünyasında es ve türevleri canlı iken diğer Türklerden ayrı biçimde usu diriltmeye diretmek hatadır. Bizi başka Türklerden ayırır. Türk bölücülüğüdür. Türkçeciliğin bir amacı da Türk Dil Birliğine ulaşmak olmalıdır. Bu amacı taşımayan ve bu amaca hizmet etmeyen sözde Türkçecilik aslında Türkçecilik maskesi takmış Türk düşmanlığıdır, Çünkü Türkçenin birliğine saldırmaktadır.

Yazan: Nadir Hikmet Kuleli
Tarih: 4 Haziran 2015